MontyTheGuy

Regression Channel, Candles and Candlestick Patterns by Monty

Regression Candles by ugurvu
Regression Channel by Tradingview
All Candlestick Patterns By Tradingview

This script was combined for a friend of mine who needed this.
This Script has regression candles by ugurvu, Regression channel and Candlestick patterns by tradingview.
The intention was to fuse these together so more information can be processed on the cost of a single indicator.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?