Oxyg_

Comparison with BTC (RSI)

显示当前品种与BTC汇率对的RSI值
以此判断强势或弱势品种以及超买超卖
——————————
Display the RSI value of the exchange rate between the current variety and BTC
Use this to determine strong or weak varieties, as well as overbought and oversold

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?