Indicator_Wizard

PinBar Detector [Mr_Zed]

Pinbar Detector is a technical analysis tool designed to detect Pinbar patterns in financial markets. Pinbars are reversal patterns that indicate a potential change in trend.
This indicator is based on an existing Pinbar detector in MQ4/5 format, originally developed by "earnforex".

The PineScript version is written to work in TradingView, and can be applied to any chart to identify Pinbar formations. The indicator uses specific criteria to identify Pinbars, such as the length of the wick and the relationship between the wick and the body of the candlestick. By displaying the Pinbars on the chart, traders can make informed decisions about entering or exiting trades based on their analysis of the market's potential trend reversal.

enjoy !

[:::::::::::::::::::::::::::::::] telegram: t.me/IndicatorWizard
[:::::[indicatorwizard]:::::] site: indicatorwizard.com
[:::::::::::::::::::::::::::::::]
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?