Akiel

Multi MA on candlestick volume indicator

Uses 5 volume moving averages to change the candlestick color depending on how high above average volume is.

The volumes plotted at the bottom of the chart are set to the same settings as the indicator, you can see the volume bars that stick higher above the orange moving average are a different color on the chart to the smaller ones.

Any volume bar that is below the moving average is colored purple.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?