AlphaViz

RSRS (Resistance Support Relative Strength)

The Resistance Support Relative Strength (RSRS) indicator, published by Everbright Securities, is a technical analysis tool that enjoys immense popularity among Chinese quantitative traders, owing to its stellar performance in China's stock markets.

🟠 Principle

The indicator treats daily highs and lows as resistance and support levels respectively. It measures market strength by comparing the magnitude of price changes in daily highs versus lows. Specifically, it fits a linear regression model to the (low, high) data points over the past N days (typically 18) and uses the slope (beta) as the RSRS value. A steeper slope indicates stronger market strength.

🟠 Algorithm

1. Collect the daily low and high prices over the past N days.
2. Apply Ordinary Least Squares to estimate the linear regression model: high = alpha + beta * low. The beta is the RSRS value.
3. Compute the z-score of the RSRS over the past M days (typically 600).
4. Compare the z-score to preset buy and sell thresholds (typically 0.7 and -0.7) to generate trading signals. If z-score > buy threshold, a buy signal is triggered. If z-score < sell threshold, a sell signal is triggered.

专业缠论指标: alphaviz.pro/chanlun
Email: contact@alphaviz.pro
Discord: discord.gg/w2fFtNega4
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?