KivancOzbilgic

Forecast Oscillator

The Forecast Oscillator is a technical indicator that compares a security close price to its time series forecast. The time series forecast function name is "tsf" and it calculates the projection of the price trend for the next bar.

The Forecast Oscillator and therefore the time series forecast are based on linear regression. The time series forecast indicator is equal to the sum of two other indicators: the linear regression (LinearReg) and the linear regression slope (LinearReg_Slope).


If the Forecast Oscillator stays above the zero line for an extended period, then it signals that the price may rise in the future and if it stays below the zero line for an extended period, then it signals a coming fall in the security price.


The indicator name is "Forecast Oscillator" and it accepts two arguments. The first argument is the time series that is used in the next bar forecast (It is usually the close price) and the second one is the period that will be passed to the time series forecast function during calculation . The technical analysis indicator returns a value in percentage that corresponds to the close price minus the previous value of the time series forecast, multiplied by 100 and divided by the close price.


Author's Note:
Just look at the exaggerated movements of the oscillator especially in trend changes. Some examples can be experienced on the chart in rectangles.
Kıvanç Özbilgiç


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?