PineCoders

Alert Creation Framework - PineCoders FAQ

This script provides a framework to add alerts to a script.

It uses a method and provides code that:
— Allows the indicator's users to select the plotting of markers representing the different conditions used to trigger alerts.
— Allows filtering of the markers on direction: both, longs only, shorts only.
— Uses a single alert for the indicator. It will trigger on any number of marker conditions selected by the user when the alert is configured. The user can thus create the combination that suits his needs.
— Includes the marker's number in the alert's message.

NOTES
— Alerts should usually be configured to trigger Once Per Bar Close to prevent false signals.
— See the Pine User Manual page on alerts.
— This code uses the Pine Script Coding Conventions.Look first. Then leap.


Tools and ideas for all Pine coders: www.pinecoders.com
Our Pine FAQ & Code: www.pinecoders.com/faq_and_code/
Pine news broadcasts: t.me/PineCodersSquawkBox or twitter.com/PineCoders
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?