Valente_F

Elder's Impulse System with weekly EMA Filter - Valente

This indicator was based on the Elders Impulse System by astraloverflow.

The only difference is that I included the weekly EMA26 as a filter and you can plot it on the graph if you want (unchecking the Weekly EMA26 won't turn the filter off, will only stop plotting it).

The indicator works this way:

When the MACD Histogram is growing UP, the EMA13 is pointing UP AND the Weekly EMA26 is pointing UP, the bar is Green
When the opposite is true, the bar is Red.
When any condition from both green and red is not true, the bar is blue.


In my opinion, this particular indicator works better on the D1 time frame. I recommended using the original one, by astraloverflow for other time frames.

I hope it is useful!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?