DasanC

Robust Cycle Measurement [Ehlers]

The last of Ehlers Instantaneous Frequency Measurement methods.
This is a more robust version of this script.

I wrote it as a function, so you can simply copy and paste it into any script to add an adaptive period setting capability.

Cheers,
DasanC

DM me on Telegram for requesting project work! @DasanC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?