hanabil

Smarter Pullback + Candlestick Pattern (Steven Hart)

hanabil Uppdaterad   
Built with love "Smarter Pullback + Candlestick Pattern"

This indiator will help you to find a Pullback + Candlestick Pattern, inspirated by Steven Hart

You can combine with your own strategy, or use this purely
DISCLAIMER :
Measure the risk first before use it in real market
Backtest The Strategy was very important, so you know the probability


Fundamentally Logical :
Pullback (Some Previous candle is Red for Bull Pullback vice versa)
the Entry candle must be a Candlestick Pattern

Features :
1. Engulfing
2. Hammer & Shooting Star
3. Doji

How to use it :
1. Adjust the Pullback Period
2. Check and Uncheck the Pattern you want to see
3. Adjust the style to your favourite

Regards,
Hanabil
Versionsinformation:
Alertcondition Added
Versionsinformation:
Quotes Added
Versionsinformation:
Fixed Memory Limits Issue

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?