extratimber

HeikinAshi_Atr_Strategy

This strategy combines HeikinAshi and ATR, have better performance on 5min XBTUSD pair after parameter optimization.

Different from the original HeikinAshi chart provided by Tradingview (which is Repainting ), this script does not use the HeikinAshi SECURITY function so there is no Repainting!

Try it by yourself !!

Buy me a cup of tea if you like my script

ETH or BSC :
0xc577C5C3E65a35fd025f6e5cbe1aCA44d0b614Ad
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?