fluxchart

Market Structures Screener | Flux Charts

💎 GENERAL OVERVIEW
Introducing our new Market Structures Screener! This screener can provide information about the latest market structures in up to 5 tickers. You can also customize the styling of the screener.


Features of the new Market Structures Screener :
  1. Find Latest Market Structures Across 5 Tickers
  2. Break Of Structure (BOS)
  3. Change of Character (CHoCH)
  4. Change of Character+ (CHoCH+)
  5. Customizable Algoritm / Styling

📌 HOW DOES IT WORK ?
Sometimes specific market structures form and break as the market fills buy & sell orders. Formed Change of Character (CHoCH) and Break of Structure (BOS) often mean that market will change direction, and they can be spotted by inspecting low & high pivot points of the chart.

This screener then finds market structures across 5 different tickers, and shows the latest information about them.


🚩UNIQUENESS
Formed market structures can be strong hints about the current direction and the state of the market, and our screener has the ability to detect Change Of Character structures of the market with higher sensitivity (CHoCH+), so you will miss less hints. This screener will then show the elapsed time of the found BOS, CHoCH and CHoCH+ structures.

⚙️SETTINGS
1. Tickers
You can set up to 5 tickers for the screener to scan market structures here. You can also enable / disable them and set their individual timeframes.

Get Access to Flux Charts indicators: www.fluxcharts.com/?via=tv

Join our community: discord.gg/fluxcharts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?