Deobald

Bollinger Bands BAT/USDT 30min

This is ready to use Bollinger Band strategy that was backtested on the data from the previous year 2019.

The main purpose of this strategy is to determine trades with the highest probability of success, to keep a consistent portfolio growth throughout the year. This strategy cherry-picks the most reliable points of entry on a particular timeframe (30m) for the particular asset (BAT/USDT). The backtest shows a great result of 78.95% profitability with the maximum drawdown of -4.02%. This is one of my strategies out of the group of automated strategies that helps to grow my portfolio steadily.

You are welcome to change inputs and backtest the following strategy. Any comments or ideas would be appreciated.

If you are happy with existing results and would like to automate the strategy, which can be done through alerts, then you need to convert it to study and add alerts in the code.

Let me know if you are interested in that and I will create a study based on this strategy.

BUY - SELL - REPEAT
(c) WunderTrading
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?