Cazimiro

DashBoard Alt Season by Kzi

Here is a Dashboard to have an overview of the Alt Season oportunity.
Multiple time frame (Month / Week / Daily /4H)


How to use it?
You have 4 columns
TOTAL Crypto / Btc dominance / Btc Price / Alt ?

The alt? column is the resulte of the price and dominance of btc + 1 point with the total crypto

BTC Dominance UP ? Yes = Négatif for ALTS
/// Btc Price UP ?= > Yes = Positif for ALTS
NO = super négatif for ALTS
No = Positif for ALTS
/// Btc Price UP ?= > Yes = super Positif for ALTS
NO = Neutral
The total market just smooth the total.

If Alt columm is Green= It's OK
If Alt columm is orange = carrefull
If Alt Columm is red = leave the alt

You have to considered that you look on the time frame where you want to trade.
The overtime frame help to understand the bigger view.


Hop you like it and give comment to help the évolutions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?