KivancOzbilgic

Double HULL Moving Average

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
THIS IS A COMBINATION OF TWO HULL MOVING AVERAGE LINES

-ONE WITH LONGER PERIOD
-OTHER WITH SHORTER PERIOD TO INDICATE BUY/SELL SIGNALS

AS THE KNOWN GENERAL RULE;
IT WOULD BE A BUY SIGNAL WHEN SHORTER(BLUE LINE) HULL CROSSES ABOVE LONGER (RED LINE) ONE
AND CONVERSELY A SELL SIGNAL WHEN LONGER HULL CROSSES ABOVE SHORTER ONE


THIS STUFF IS USEFUL FOR USERS COMPLAINING ABOUTREACHING THE MAXIMUM NUMBER OF INDICATORS :)


KıvanÇ
@fr3762 on twitter (only tweeting in TURKISH)
fr3762 on youtube for indicator explanations in TURKISH)TURKISH EXPLANATION:
2 HULL hareketli ortalaması aynı grafikte:

Kısa periyotlu (mavi) olan uzunu yukarı kestiğinde AL
Uzun periyotlu (kırmızı) olan kısayı yukarı kestiğinde SAT sinyalleri üretir
Varsayılan periyotlar, birer Fibonacci sayıları olan 8 ve 21 olarak belirlenmiştir, değiştirilebilir.
İndikatör sayısı sınırlamasının önüne geçmek amacıyla geliştirilmiştir.
Versionsinformation:
title updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?