accutrades_net

Volume Risk Avoidance Indicator

Price Pattern Analysis is the core of trading. But price patterns often fails.

VRAI (Volume Risk Avoidance Indicator) shows Volume Pressure, so that you can avoid volume-based risks.

For example, never short when you see green (buying pressure). Never long when you see red (selling pressure).

You still need to pick good price patterns, because the crossover of volume pressure is not reliable.

Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?