bigurb

US Sector Correlations

bigurb Uppdaterad   
A new and interesting way to look at Breadth. As for the usefulness of it, one would have to do some proper backtesting to get a full grasp of the capabilities. This is just a concept currently. But in general, SPX holding near ATHs with very low sector correlations can be a topping indicator. SPX selling off with Correlations all very positive across each sector...can be a sign of an impending bottom. But, needs the "full bake" of proper testing and analysis versus just guessing. I like the concept and want to explore it further, and I will. This is just the start.
Versionsinformation:
Converted to Pine v5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?