traderharikrishna

ADX Trend Filter

traderharikrishna Uppdaterad   
ADX Trend Filter Indicator is a traditional ADX indicator with a different presentation. its consist of two indicators EMA TREND and ADX / DMI
About Indicator:
1. BAND / EMA band to represent EMA Trend of EMA-12 and EMA-50
(Band is plotted at level-20 which is the Threshold level of DMI / ADX indicator)
2. Histogram showing the direction of ADX / DMI trend
3. Area behind the histogram showing ADX/DMI strength

How to use?
1. Histogram represents current Trend Red for Bearish / Green for Bullish
2. Area behind the histogram represents Strength of ADX / DMI Threshold level is 0-20(represented as band). (Area below the Band is Sideways)
3. Band represents the current MA Trend.
4. Buy Sell signals are plotted as triangles in red/green obtained from ADX / DMI Crossovers

Buy Signal (Green Triangle on band- ADX Crossover)
1.Band below Histogram must be Green
2.Histogram must be green
3.Area behind histogram must be above the lower trend band (20level) and visible

Sell Signal (Red Triangle on band- ADX Crossover)
1.Band below Histogram must be Red
2.Histogram must be Red
3.Area behind histogram must be above the lower trend band (20level) and visible

Alerts provided for ADX crossovers.
Versionsinformation:
=>Minor Plot X shape Bug Fixed.
=>Status Table Provided
Versionsinformation:
Table Text Color option Provided

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?