SoftKill21

Crypto ZigZag RSI strategy 15min

This strategy is designed for crypto markets like ETHUSD/T, BTCUSD/T and so on.

It works amazingly with 15 min time frames.

Its idea consists in :


We have the RSI indicator, and with it we check for the crossover with overbought and oversold levels. At the same time we have the zigzag which is made from the higher highs and the lower lows between a specific price movement in %.

For entries, they are going to be based on the crossover of rsi with overbought or oversold levels , combined together with cross over 0 line from the the zigzag.

At the same time the strategy has the posibility to go only long, only short or both.Let me know if you have any questions.


My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?