protradingart

Pro Trading Art - Candlestick Patterns with alert

protradingart Uppdaterad   
All candlestick pattern based on "Japanese candlestick charting techniques".

Currently Supported List of Candlestick Patterns :
  • Hammer
  • Hanging Man
  • Inverted Hammer
  • Shooting Star
  • Morning Star
  • Evening Star
  • Bullish Engulfing
  • Bearish Engulfing

Important Points:
1. You can create alert for all patterns.
2. You can modify multiplier(Length Of Shadow) for Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer and Shooting Star
3. You can modify EMA length for upward and downward validation of any pattern.
Versionsinformation:
New Candlesticks Added
  • Dark - Cloud Cover
  • Piercing Pattern

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?