grnghost

Donchian Channels %

I enjoy Donchian Channels for identifying trends. However, I hate having them on my chart. They are next to impossible to interpret at a glance. This script converts DCs to a % making a useful oscillator. The horizontal lines on the chart correspond to the Fib retracements below 50%. There are many ways to trade using this script and it works on any time frame. Moving average crosses are worth your attention, particularly, the 34 period MA (purple line). Enjoy and happy trading.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?