FibonacciFlux

RSI + FIB HH LL StopLoss Finder/Contrarian Trades

This indicator is a multi-timeframe indicator that works in any timeframe.

It takes a price reading of the highest or lowest bar in the past based on Fibonacci numbers and plots it.

In addition, the RSI smoothed by a 5-day moving average can be used to detect signs that previous highs or lows will be reached in advance.

This gives insight into determining stop-loss values or entering the market in a contrarian manner.

This is an example of BTCUSDT 4Hour Chart

Here is BTCUSDT 1Hour Chart

For scalpers BTCUSDT 15min Chart Example

Fibonacci Number is 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, ...
FIbonacci Ratio is 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.618, 2.618, 4.236, ...
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?