MontyTheGuy

Candle Info by Monty

This indicator was made to help my friend.

This indicator basically calculates the MOVE in percentage and shows the OHLC of candle in a label.

-> Panel Index: How much index you want the label to be.
-> Show Candle OHLC: Shows Open High Low and Close of the candle in the panel/label
-> % Calculation Mode:
1: Calculated by Candle Wick Low to Candle Wick High for Green candle and Vice Versa for Red Candle
2: Calculated by Open of a candle to the current price.
-> Label Text Color: Used to change the color of the Label Text
-> Label Background Color: Used to change the color of Label background


Join the free Discord: discord.gg/chuffgang
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?