ProfessorZoom

Customizable Gap Finder

This is a fully customizable gap finder. You can change the color of just about anything, on top of hiding filled/old gaps. This is so you can spot those tiny gaps on something such as futures . Be sure to play around with the settings.
Release Notes: Changed max bars back to be higher, and changed default settings.
By default it will no longer show filled gaps or labels. Edit the settings if you want to see that.
Release Notes: Fixed an issue where it would throw an error if there were no gaps, also extended the amount of bars it can search
Release Notes: Current gap is now shown
P.S. Make sure you set your chart to "scale to price only"
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?