marcuskhlim

Trendinator Lite

marcuskhlim Uppdaterad   
The Trendinator Lite indicator detects whether the crypto price is trending up or down. It is based on a set of rules developed by Scott Phillips.

According to the rules, trending is a two stage process (bollinger bands are 20 bar, 2 std):
1) Touch of the upper bollinger band for uptrend or touch of lower bollinger band for downtrend.
2) Look for a subsequent candle that makes both a higher high and a higher close since the upper bollinger touch in 1). When this happends, uptrend is confirmed. The reverse is true for down trend - look for a subsequent candle that makes both a lower low and a lower close since the lower bollinger touch in 1).

Trending stops when one of two things happens:
1) When we touch the lower bollinger band (in case of uptrend), or we touch the upper bollinger band (in case of downtrend).
2) When we continue for 20 bars without making a higher high (lower low for downtrend) than any of the preceding candles since we started trending.

The indicator is overlaid on top of the main chart - green for trending up, red for trending down, yellow for no trend.

Note, the upper bollinger and lower bollinger values are available as upper_bb and lower_bb respectively. Alerts can be set using these values if required.
Versionsinformation:
The Trendinator Lite indicator detects whether the crypto price is trending up or down. Once added to the chart, you will be able to tell at a glance, whether a chart is trending up or down or not trending.

The trending rules were first introduced by the trader Scott Phillips.

According to the trending rules, trending is a two stage process (bollinger bands are 20 bar, 2 std):
1) Touch of the upper bollinger band for uptrend or touch of lower bollinger band for downtrend.
2) Look for a subsequent candle that makes both a higher high and a higher close since the upper bollinger touch in 1). When this happends, uptrend is confirmed. The reverse is true for down trend - look for a subsequent candle that makes both a lower low and a lower close since the lower bollinger touch in 1).

Trending stops when one of two things happens:
1) When we touch the lower bollinger band (in case of uptrend), or we touch the upper bollinger band (in case of downtrend).
2) When we continue for 20 bars without making a higher high (lower low for downtrend) than any of the preceding candles since we started trending.

The indicator is overlaid on top of the main chart - green for trending up, red for trending down, yellow for no trend.

Note, the upper bollinger and lower bollinger values are available as upper_bb and lower_bb respectively. Alerts can be set using these values if required.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?