pm2022

MOD RSI [KPM]

pm2022 Uppdaterad   
Using this indicator you can easily view Divergence, and Market Tend in Mutitimeframe

NOTE: This is stranded RSI I only added colours for easy cath the market trend.

I'm not regarding anything with this indicator. All risk is yours

Thank you
Versionsinformation:
Using this indicator you can easily view Divergence, and Market Tend in Mutitimeframe

NOTE: This is stranded RSI I only added colours for easy cath the market trend.

I'm not regarding anything with this indicator. All risk is yours

Thank you
Versionsinformation:
You can filter the trend with this indicator. Green Lines indicate a short-term up trend and Red lines indicate a short-term downtrend. and black lines indicate short-term consultation.

I'm not regarding anything with this indicator. All risk is yours

Thank you
Versionsinformation:
Using this indicator you can easily view Divergence, and Market Tend in Mutitimeframe

NOTE: This is stranded RSI I only added colours for easy cath the market trend.

I'm not regarding anything with this indicator. All risk is yours

Thank you
Versionsinformation:
Now you can view regular & hidden RSI divergences using MODRSI. and you can hide divergence anytime.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?