loxx

VHF-Adaptive T3 w/ Expanded Source Types [Loxx]

VHF-Adaptive T3 w/ Expanded Source Types is a T3 moving average with expanded source types and adaptive period inputs using a vertical horizontal filter

What is T3?
Developed by Tim Tillson, the T3 Moving Average is considered superior to traditional moving averages as it is smoother, more responsive and thus performs better in ranging market conditions as well.

What is VHF Adaptive Cycle?
Vertical Horizontal Filter (VHF) was created by Adam White to identify trending and ranging markets. VHF measures the level of trend activity, similar to ADX DI. Vertical Horizontal Filter does not, itself, generate trading signals, but determines whether signals are taken from trend or momentum indicators. Using this trend information, one is then able to derive an average cycle length.

Included

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?