AstroHub

[RickAtw] T2 Trend Signal GOLD

AstroHub Uppdaterad   
Trend gold signal Ema strategy

The system finds the best entries for a trade. Use in gold, all numbers have been customized for it.

Functional
T2 trend gold is the second version of my trading system. Be sure to check out the first part! This system gives a signal earlier.Key signals
Buy -----> Blue triangle to buy
Sell -----> Red triangle to sellRemarks
I personally tested this system on my own trading and it helps me find entries for deals. The main thing is, if consolidation has begun, turn off the system, because the trading range is small at this moment, use oscillators
Thanks to everyone who supports me. Good luck to you friends
Versionsinformation:
New Ema
Versionsinformation:
Last update for gold. New ema
Versionsinformation:
Tema-8 Fast-8 Slow-14 Length-9 for 1H or 4H or 1D (Gold, AUD, Bitcoin)
Versionsinformation:
Sorry Guys Error

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?