Daveatt

BEST Trailing Stop Strategy

Hello traders

Here we go again.... with the second strategy snippet.
Reminder: the first snipper was a Trailing Profit strategy script

What's on the menu?

A trailing stop is designed to protect gains by enabling a trade to remain open and continue to profit as long as the price is moving in the investor's favor.
The order closes the trade if the price changes direction by a specified percentage or dollar amount.

Trigger me I'm famous

I developed many trading strategies in my career and often I've been asked to trigger a trailing-stop once a certain % move has been made.

On the screenshot below, the SL trigger is plotted in maroon.
Once the price goes past that level for the first time, I'll start trailing the trailing stop level.
In other words, when we see a price makes an interesting move in percentage value - we decide to trail the stop for at least not losing any more

All the BEST
Dave

👨‍💻 Need help you with your FTMO/TopStep verif?

⭐️ Listed as TradingView Trusted Pine Programmer

📧 dave@best-trading-indicator

Telegram: Daveatt

⏩ Course: best-trading-indicator.com

Twitter: twitter.com/bti_trading
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?