LazyBear

Zweig Market Breadth Thrust Indicator [LazyBear]

The Breadth Thrust (BT) indicator is a market momentum indicator developed by Dr. Martin Zweig. According to Dr. Zweig a Breadth Thrust occurs when, during a 10-day period, the Breadth Thrust indicator rises from below 40 percent to above 61.5 percent.

A "Thrust" indicates that the stock market has rapidly changed from an oversold condition to one of strength, but has not yet become overbought. This is very rare and has happened only a few times. Dr. Zweig also points out that most bull markets begin with a Breadth Thrust.

All parameters are configurable. You can draw BT for NYSE, NASDAQ, AMEX or based on combined data (i.e., AMEX+NYSE+NASD). There is also a "CUSTOM" mode supported, so you can enter your own ADV/DEC symbols.

More info:
Definition: www.investopedia.com...thrust-indicator.asp
A Breadth Thrust Signal: www.mcoscillator.com...eadth_thrust_signal/
A Rare "Zweig" Buy Signal: www.moneyshow.c...om/articles.asp?aid=GURU-3...
Zweig Breadth Thrust: recessionalert.com/z...readth-thrust-redux/

List of my public indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: blog.tradingview.com/?p=970

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study(title="Zweig Market Breadth Thrust Indicator [LazyBear]", shorttitle="ZMBTI_LB")
t=input(defval=2, maxval=2, minval=1, title="MA Type (1=>SMA, 2=>EMA)")
lma=input(defval=10, minval=1, title="MA Length")
mkt = input (defval=1, minval=0, maxval=4, title="Market (0=>AMEX/NASD/NYSE Combined, 1=NYSE, 2=NASDAQ, 3=AMEX, 4=CUSTOM)")
aic=input(defval="ADVS", title="CUSTOM: Advancing Stocks Symbol", type=symbol)
dic=input(defval="DECS", title="CUSTOM: Declining Stocks Symbol", type=symbol)
me=input(false, title="Color OB/OS")
ma(s,l) => t==1?sma(s,l):ema(s,l)	
res = "D"
advn="ADVN", decn="DECN" // NYSE
advnq="ADVQ", decnq="DECQ" // NASDAQ
advna="ADVA", decna="DECA" // AMEX
advc="(ADVN+ADVQ+ADVA)/3.0", decc="(DECN+DECQ+DECA)/3.0"
adv= security(mkt==0? advc:mkt == 1? advn:mkt == 2? advnq:mkt == 3? advna:aic, res, close)
dec= security(mkt==0? decc:mkt == 1? decn:mkt == 2? decnq:mkt == 3? decna:dic, res, close)
zmbti = ma(adv/(adv+dec), lma)
osl=plot(0.4, color=gray, title="OS"), obl=plot(0.615, color=gray, title="OB")
osd=plot(me?(zmbti<0.4?zmbti:0.4):na, style=circles, linewidth=0, title="DummyOS")
obd=plot(me?(zmbti>0.615?zmbti:0.615):na, style=circles, linewidth=0, title="DummyOB")
fill(osl,obl,black, title="RegionFill")
fill(osl, osd, green, transp=60, title="OSFill"), fill(obl, obd, red, transp=60, title="OBFill")
plot(zmbti, color=blue, linewidth=2, title="BreadthThrust")