Chikamoto

Bollinger Bands Clouds - BB Clouds

Bollinger Bands Clouds provides Bollinger Bands of different timeframes in a chart.
It actually shows BB from a new angles.

This indicator can show three BB from different timeframes simultaneously.

The idea is to be able to combine different levels of BB from other timeframes in one chart
Each cloud is a Bollinger band whose time frame is a multiple of the current chart time frame. If this multiplier is set to 1, its Bollinger bands will be drawn for the current time frame and will be no different from normal Bollinger bands .
This indicator can be suitable for fractal perspective.
Multipliers can be changed from within the indicator settings:
settings -> mult1, mult2 and mult3

For a dark theme, enable the Dark Theme option from the indicator settings.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?