d3nv3r

150MA Cross BuyAndSell Strategy [d3nv3r]

This is a Buy And Sell Strategy I haven't seen anywhere so i share mine.

Used on Bitcoin - daily chart - the strategy generate sell and buy indicator on crossover and crossunder the 150 simple moving average .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer