martinweb

5 Day ADR ICT Intraday Tracker + Timeframes, Alerts, Barcolors

This indicator gives you a hint on hypothetical room left for a trade by tracking todays current range as a percentage of the 5 Day ADR.
Look for entries in yellow and orange zones and exits on dark blue once the ADR is reached.
I just added a Timeframe, Alerts for High and Low Zones and an option to colorize the Bars/Candles to "5 Day ADR ICT Intraday Tracker" by BryceWH

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?