OnurSelcuk

BBPivot

OnurSelcuk Uppdaterad   
It can helps you to see BB pivots . It's based on bollinger bands .
Best Settings: (20,3) - (50,2)
Cheers :)
Release Notes: Settings are added.
+ Show Basis Cross
+ Show or hide crosses differently (upper,lower,basis)
+ Show or hide Bollinger Bands
Release Notes: + Bug fix
Release Notes: + Title Fix
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?