dman103

Heikin Ashi Trend Indicator

dman103 Premium Uppdaterad   
My own implantation of Heikin Ashi which i call HAT.
The Heikin Ashi Trend Indicator (HAT) used to determine the price direction of an asset, as well as draw attention to when the price direction is changing.
The HAT indicator translates the current close/open/high/low into Heikin Ashi and smooths them a bit using Tilson T3 formula.
Buy signal when Heikin Ashi Close is bigger than Heikin Ashi Open with Tilson T3 smoothing.
Sell signal when Heikin Ashi Open is bigger than Heikin Ashi Close with Tilson T3 smoothing.

Set the 'percentSqueeze' percentage to display possible reversal with light Red/Green crosses.

Green - Up Trend
Light Green - Possible reversal is near
Red - Down Trend
Light Red - Possible reversal is near


Follow for more indicators: https://www.tradingview.com/u/dman103/#p...
Release Notes: Added MTF support (optional, default is base time frame)
Added Bar Color support (optional, default is 'false')
Release Notes: Added Alerts
Added optional signal labels (disabled by default)

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream on Youtube 24h - Pivot Points Algo https://youtu.be/AzDxMsrmWYE
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?