ashkanpower

Pip Value

ashkanpower Uppdaterad   
This simple tool helps you manage your risk by calculating the exact price for pips.
it only works for forex pairs.
Release Notes: fixed JPY pair issue.
Release Notes: updated chart for display
Release Notes: added compact mode
Release Notes: update chart
Release Notes: added table to the right of screen
Release Notes: sent box to right bottom corner
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?