TheTradingParrot

TTP Green/Red Consecutive Candles

This indicator counts consecutive green/red candles offering some basic statistics and signals/alerts.

Features
- Counts consecutive green/red candles in an oscillator chart
- Moving average of the counting helps spotting when the consecutive candles are away from the mean. MA length and multiplier to adjust the signal sensitivity.
- Thresholds can be set to backtest and send alerts on any number of arbitrary consecutive candles of the same color.
- All time highs: the indicator keeps track of when the maximum has been reached
- Distribution data: the number of times each number of consecutive color candles has been reached is offered

Signals
- Threshold signal triggers when the number of candles of the same color is above the specified threshold.
- MA cross signal triggers when the number of candles of the same color is above the MA.


Join our membership to gain access to the private scripts.
www.thetradingparrot.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?