JRL_6

Zalligator - Zero-Lag Alligator Indicator

JRL_6 Uppdaterad   
I applied the zero-lag moving average theory to the Alligator Indicator. It seems like some different rules would would be required versus the traditional Alligator. Let me know what you think!
Versionsinformation:
Added option to turn zero-lag functionality on/off for each line

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?