QDM-J

Japan RT Ratio(TSE: J-Reit & TOPIX Ratio)


English:
This script, RT Ratio shows the ratio between J-REIT(TSE:REIT) and TOPIX(TSE:TOPIX).

J-REIT tends to be higher than TOPIX, over 1.0.
When J-REIT is lower than TOPIX, below 1.0, J-REIT may be over sold.

RT Ratio < 1.0 : J-REIT over sold, a good chance to buy J-REIT.
RT Ratio > 1.4-1.5 : Over bought, J-REIT may be too high.

Notice: RT Ratio is for a long term trading of J-REIT, not for a short term trading.

Japanese:
RT倍率(RTレシオ)は、JリートとTOPIXの値を割った指標です。

RT倍率 < 1.0: Jリートが売られすぎ
RT倍率 > 1.4~1.5: Jリートが買われすぎ

長期投資目線のシグナルとして、Jリートの売買タイミングの大きな流れを掴むのに良いかもしれません。
ファイナンシャルスターさんの記事(『RT倍率(REIT/TOPIX倍率)を開発しました / 1倍割れは投資のチャンス』)を参考にして、Tradingview用のインジケーターを作ってみました。
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?