KivancOzbilgic

SuperTrend STRATEGY

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
STRATEGY version of SuperTrend Indicator:

SuperTrend is one of the most common ATR based trailing stop indicators.

In this version you can change the ATR calculation method from the settings. Default method is RMA, when the alternative method is SMA .


The indicator is easy to use and gives an accurate reading about an ongoing trend. It is constructed with two parameters, namely period and multiplier. The default values used while constructing a superindicator are 10 for average true range or trading period and three for its multiplier.

The average true range (ATR) plays an important role in 'Supertrend' as the indicator uses ATR to calculate its value. The ATR indicator signals the degree of price volatility .

The buy and sell signals are generated when the indicator starts plotting either on top of the closing price or below the closing price. A buy signal is generated when the ‘Supertrend’ closes above the price and a sell signal is generated when it closes below the closing price.

It also suggests that the trend is shifting from descending mode to ascending mode. Contrary to this, when a ‘Supertrend’ closes above the price, it generates a sell signal as the colour of the indicator changes into red.

A ‘Supertrend’ indicator can be used on equities, futures or forex, or even crypto markets and also on daily, weekly and hourly charts as well, but generally, it fails in a sideways-moving market.


Source function added to use the indicator as the ATR Trailing Stop indicator.
Just change source type hl2 to close.
different variations might be useful.
Versionsinformation:
fixed time settings

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?