Mustafaozver

Band of Filtered RS by Mustafa ÖZVER

Mustafaozver Uppdaterad   
Band of Filtered RS by Mustafa ÖZVER

This code shows a range (max-min values) price may get if we get strong movements. These values is based on RSI (Relative Strange Index). And also these are calculated using RSI, if we get trades to make rsi is equal to 25 (or rsi down limit) or 75 (rsi up limit) or any value you set, how much will price value get? This code calculate these and shows these to you on graph.

This price are between these band limits because we expect cross reaction to hard movements on price.

For scalping, we can use these values as
long signal when price under down limit,
short signal when price over up limit,

But only these values can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL
Versionsinformation:
Band of Filtered RS by Mustafa ÖZVER

This code shows a range (max-min values) price may get if we get strong movements. These values is based on RSI (Relative Strange Index). And also these are calculated using RSI , if we get trades to make rsi is equal to 25 (or rsi down limit) or 75 ( rsi up limit) or any value you set, how much will price value get? This code calculate these and shows these to you on graph.

This price are between these band limits because we expect cross reaction to hard movements on price.

For scalping, we can use these values as
long signal when price under down limit,
short signal when price over up limit,

But only these values can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?