everget

Jurik JMA/DWMA Crossover

This is a crossover system that was recommended by Mark Jurik. The system consists of Jurik Moving Average ( JMA ) and Double Weighted Moving Average (DWMA). In case of Jurik Moving Average I use the best original JMA' clone on TradingView that has the almost identical behaviour as the original one.

As Mr. Jurik noticed:
"JMA is ideal for the fast moving average line because it is quick to respond to reversals, is smooth and can be set to have no overshoot. DWMA (double weighted moving average ) is ideal for the slower line as is tends to delay reversing direction until JMA crosses it."

Reference: http://www.jurikres.com/freebies1/TS_jma_dwma_macd.htm#top
Release Notes:
 • Update
Release Notes:
 • Update
Release Notes:
 • Update
Release Notes:
 • Trailing Stop Loss
 • JMA color change alert
 • More coloring options
 • Performance optimization
Release Notes:
 • Updated the settings window
 • Added new type for brackets: ATR
 • Added new type for brackets: Points
 • Added new type for brackets: Pips
 • Added a special option to exit at TP/SL/TSL only
Release Notes:
 • Bug fix

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta everget för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.