baderkamal

Bollinger + RSI Signals (by Bader Kamal)

baderkamal Pro Uppdaterad   
This idea originally by ChartArt on January 14, 2015 as Strategy, and I modify it to become as Signals on 26 July 2019.

This signals uses a modified RSI to sell when the RSI increases over the value of 60 (or to buy when the value falls below 40 ), with the classic Bollinger Bands strategy to sell when the price is above the upper Bollinger Band (and to buy when this value is below the lower band).

This signals only triggers when both the RSI and the Bollinger Bands indicators are at the same time in a overbought or oversold condition.
Release Notes:
I added Alert conditions
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?