jphlong

Multi-Timeframe Simple Trend

Simple Trend State Indicator inspired by @TaPlot's Price Time Frame Continuity indicator. Indicator works well on any Chart Timeframe although some aliasing of the State Response should be expected when comparing a State Response calculated on one Chart Timeframe to a Higher Chart Timeframe ie . comparing the State Result for 30 min from both a 1D Chart and 130 min Chart.

Current Trend State is calculated based on the Current Angle of the SMA Length "L". A Simple moving average is used as an Array Function has to be used to calculate the current MA Value for Time Frames < Chart.

Current Trend State Control is as follows:

Long Trend State = Current Angle > Min Long Angle
Bullish Trend State = Current Angle < Min Long Angle and Current Angle > Max Reversal Angle
Neutral Trend State = Current Angle < Max Reversal Angle and Current Angle > Min Reversal Angle
Bearish Trend State = Current Angle < Min Reversal Angle and Current Angle > Max Short Angle
Short Trend State = Current Angle < Max Short Angle

I use Gann Angle based State Angle definitions in my charts.

Visualization of the Trend State is controlled via the colors selected in the GUI.

Indicator output creates 6 Panels organized linearly at the Location defined via the GUI. Each panel identifies the Timeframe and Timeframe State for the Timeframes selected in the GUI.

IMPORTANT - Timeframes 4-6 MUST be < Current Chart. Timeframes 1-3 should be >= Current Chart

What does the Tool give you? It enables you to see, based on a standardized measure, the relative behavior of the underlying trends on the selected Timeframe ie . the current Asset Trend Support Structure.

So for Simple Trend Following: an identified Bullish Pulse could be Identified, and then followed to the highest Timeframe that is able to maintain that Bullish State. This is your Pivotal Timeframe. If a Bearish Pulse is identified then ride it until it grows strong enough to change the Trend State of the panel below your Pivotal Timeframe.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?