FriendOfTheTrend

Momentum With Bullish & Bearish Label

FriendOfTheTrend Premium Uppdaterad   
MOMENTUM WITH BULLISH AND BEARISH SIGNALS

This is a momentum oscillator that paints red or green depending on whether Momentum is above or below the zero line. It includes a label on the right hand side that will reflect the bullish or bearish direction of the current momentum by changing colors to red or green and text telling you Bullish or Bearish .

***HOW TO USE***
When Momentum is above zero, it is bullish . When Momentum is below zero it is bearish .
A label on the right side will update in real time to tell you if momentum is Bullish or Bearish for faster recognition of the trend.
When momentum is above the zero line( Bullish ) but trending downward, a second label will show up in purple to notify you of a change in momentum direction.
When momentum is below the zero line( Bearish ) but trending upward, a second label will show up in purple to notify you of a change in momentum direction.

This indicator was built to help you quickly identify the Bullish or Bearish nature of the current Momentum using colors as well as a live color changing label so you can glance at the label and understand it's direction without analyzing the indicator data.

***MARKETS***
This indicator can be used as a signal on all markets, including stocks, crypto, futures and forex.

***TIMEFRAMES***
This momentum indicator can be used on all timeframes.

***TIPS***
Try using numerous indicators of ours on your chart so you can instantly see the bullish or bearish trend of multiple indicators in real time without having to analyze the data. Some of our favorites are our Auto Fibonacci, Directional Movement Index, Volume Profile , Auto Support And Resistance and Money Flow Index in combination with this Momentum Oscillator. They all have real time Bullish and Bearish labels as well so you can immediately understand each indicator's trend.
Release Notes: Added the ability to turn the bull/bear label on or off for better viewing on the mobile app or users that don't want the label.

Trend Friend - Swing Trade & Scalp Signals On All Your Favorite Charts - Stocks, Crypto, Forex & Futures

Get Trend Friend Algo -> https://friendofthetrend.com/

Join Our Trading Group - https://www.facebook.com/groups/stockandcryptotradingstrategies
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?