PtGambler

Moving Average Suite + VWAP + TICK

PtGambler Uppdaterad   
This indicator combines some of the commonly used moving averages, VWAP, and TICK sentiment, all of which are useful for all types of trading
By default, this indicator includes:
- 21/50/100/200 period smoothed simple moving average
- great for determining trends
- also act as support / resistance line for price
- 9 period exponential moving average
- fast trend / direction indicator
- Volume Weighted Average Price
- no explanation required
- $TICK sentiment as background fill
- overall market sentiment and direction
- +/- 500 levels are colored green/red and are usually indication of institutional order flow --> critical for trading indexes such as SPY or QQQ
- deep green/red background indicates +/-1000 on the $TICK, which are usually associated with overbought or oversold
Versionsinformation:
Added another EMA line
Added alert conditions for TICK

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?