geneclash

MTF Market Structure Highs and Lows

geneclash Uppdaterad   
The indicator marks the last fractal highs and lows (W,D,4H and 1H options) to help determine current market structure. The script was created to help with directional bias but also as a MTF visual aid for stop hunts/liquidity raids.

Liquidity areas are where we assume trader's stop losses would be when buying or selling. Liquidity lies above and below swing points and institutions need liquidity to fill large orders.

Monitor price action as it hits these areas for a potential reversal trade.
Versionsinformation:
Alert function has been added for when price crosses a specified MS high/low. Also option to show previous broken highs/lows has been included.
Versionsinformation:
Breach lines and more alert functions added

- Any level cross alert
- Any level low cross alert
- Any level high cross alert
Versionsinformation:
Fixed error in code for alerts. Alerts once per breach and then resets for the next breach.
Versionsinformation:
Monthly, 30m, 15m and 5m MS highs and lows option added.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?