F-B_AutoPilot

F.B_Vortex Indicator Pro

The "F.B_Vortex Indicator Pro" is a technical analysis tool designed to identify trends in financial markets. It calculates two Vortex Indicators (VI) based on price movements, considering positive and negative price changes.

The smoothed VI+ line represents the smoothed negative trend, while the smoothed VI+ line represents the smoothed positive trend.

The crossing of the smoothed VI+ line above the smoothed VI+ line could indicate a potential bullish trend.
Conversely, the crossing of the smoothed VI+ line above the smoothed VI+ line suggests a possible bearish trend.

The "Smoothed VI-" line is also displayed.
When the Smoothed VI- line is above both the smoothed VI+ line and the smoothed VI+ line, it may signal a transition to a bearish main trend or indicate an expected one.

When the Smoothed VI- line is below both the smoothed VI+ line and the smoothed VI+ line, it may indicate a transition to a bullish main trend or suggest an expected one.

Adjustments can be made using input parameters such as length and smoothing periods to tailor the indicator to specific market conditions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?