ka66

ka66: Relative Strength

Simple indicator that allows you to compare the price's series vs. another selected (input) series. The scale is unbounded. If it's rising, that means the chart series is outperforming the compared against series, otherwise it's underperforming it. The compared against series is usually a relevant index, e.g. marketwide like US500, or a sector series, or in the case of currencies, the DXY index.

We color code things, and have the option of adding an average line using several common averaging types.

The chart example shows how the indicator works by showing the it's movement when the AUDUSD close series is compared to the DXY close series.

If AUDUSD moves up strongly, away from/above (or towards if under) the DXY, the indicator rises upward.

If both series are roughly at the same spot, the indicator flattens.

If AUDUSD moves down strongly, away from, below (or towards if over) the DXY, the indicator falls downward.

The basic use is to confirm the validity of an up or down move on the chart, e.g. if the indicator has had 2 to 3 contiguous declines at an inflection point, then the move is likely valid.

There might be divergence signals too, but I haven't checked.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?