upslidedown

Liquidity Engulfing Candles [upslidedown]

Liquidity engulfing candles (LEC) are a variant of a common candlestick pattern: engulfing candles but with a couple extra conditions applied. These conditions expect highs/lows to be taken out in order to show a continuation or reversal signal.

Filter 1: Stop Hunt Wick Filter
This filter requires the candle to wick into the prior candles high or low ( bullish = wick below prior candle lows). This is the stop hunt.

Filter 2: Close Filter
This filter requires the candle to close above or below above the prior candle ( bullish = close above prior candle high). This is the confirmation.

This idea was introduced to me by @attrk632. Thanks, mate!

❤️ Pro indicators whop.com/upslidedown/
💎 Chat with me about indicators and strategies: discord.gg/Psf9PV6Urf
💎 Get my %R Trend Exhaustion indicator: bit.ly/prte
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?